INFORMACE O MOŽNOSTECH ODPORU PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zde se dozvíte, jaké nástroje na naší webové stránce využíváme, jak fungují (Cookies, eTags, Fingerprinting, Authentication Cache, Web-Beacons, Pixel a Re-Targeting atd.) a jak můžete podat odpor proti zpracování Vašich osobních údajů konkrétně, resp. můžete provést výmaz Vašich přitom shromážděných osobních údajů. Další informace naleznete zde: Prohlášení o ochraně osobních údajů


Všeobecné informace o cookies
Cookie je malý soubor, který se při vyvolání webové stránky uloží v prohlížeči koncového zařízení. Pomocí cookies je možné např. identifikovat příslušné koncové zařízení nebo zaručit kompletní a správné zobrazení webové stránky. Cookies navíc pomáhají při poskytování služeb napojených na webovou stránku, při personalizaci obsahu a reklam a při analýzách.


Jaké cookies existují?
Nezávisle na funkci a účelu použití je možné cookies rozdělit do pěti kategorií: Nezbytné cookies, výkonnostní cookies, funkční cookies a marketingové cookies. Vezměte prosím na vědomí, že se nepoužívají všechny zde uvedené cookies, pokud si naši stránku vyvoláváte s mobilním koncovým zařízením.


Nezbytné cookies (esenciální cookies)

Přitom se jedná o cookies, které jsou třeba, abyste se mohli pohybovat po naší webové stránce a obsluhovat její základní funkce. Naše webová stránka bez těchto cookies nemůže správně fungovat.


Výkonnostní cookies
Výkonnostní cookies se používají ke zlepšení optimálního využívání webové stránky a tím zlepšení zážitků pro jejím využívání. Výkonnostní cookies shromažďují informace o způsobu užívání naší webové stránky, např. o používaném webovém prohlížeči a operačním systému; název domény webové stránky, ze které jste přišli, počet návštěv, průměrnou dobu návštěvy a vyvolané stránky.

Funkční cookies
Funkční cookies umožňují webové stránce ukládat již zadané údaje (jako např. uživatelské jméno, heslo, výběr jazyka nebo místo, na kterém se nacházíte) a uživateli tak nabízet zlepšené, personalizované služby.


Analytické cookies
Díky těmto cookies můžeme zjistit, jak návštěvníci pracují s naší webovou stránkou, přičemž informace shromažďujeme anonymně, např. na základě jakých preferencí nebo hledaných pojmů webovou stránku vyvoláváte.


Marketingové cookies

Marketingové cookies využíváme, abychom mohli uživatelům nabízet relevantní obsahy přizpůsobené jeho zájmům. Kromě toho se využívají k měření a řízení efektivity reklamních kampaní. Zaznamenávají, jestli byla webová stránka navštívena nebo ne, jaké obsahy byly využity. Tyto informace mohou být případně předávány třetím osobám, např. poskytovatelům reklamy. Tyto cookies často odkazují na funkce třetích osob.


Výmaz cookies a nastavení Do-not-track
Sie können über Ihre Browsereinstellungen einzelne Cookies oder den gesamten Cookie-Bestand löschen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen und Anleitungen, wie diese Cookies gelöscht oder deren Speicherung vorab blockiert werden können, je nach Anbieter Ihres Browsers, unter den nachfolgenden Links:

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-loeschen-daten-von-websites-entfernen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=de
Opera: http://www.opera.com/de/help
Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=de_DE&viewlocale=de_DE


Můžete také jednotlivě spravovat cookies mnoha firem a funkcí, které se používají pro reklamu. Použijte k tomu příslušné uživatelské nástroje, které najdete na
https://www.aboutads.info/choices/ nebo http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.


Většina prohlížečů navíc nabízí tzv. „funkci Do-Not-Track", kterou můžete nastavit, že nechcete být webovou stránkou „sledováni". Pokud je tato funkce aktivována, sdělí příslušný prohlížeč reklamním sítím, webovým stránkám a aplikacím, že nechcete být sledováni za účelem personalizované reklamy a podobného. Informace a návody, jak můžete pracovat s touto funkcí, obdržíte podle poskytovatele Vašeho prohlížeče, pod těmito odkazy:

Mozilla Firefox: https://www.mozilla.org/de/firefox/dnt/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de
Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/de/notrack.html
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=de_DE


Navíc můžete standardně zabránit nahrávání tzv. skriptů. NoScript umožňuje provádět JavaScript, Java a další pluginy pouze u důvěryhodných domén Vaší volby. Informace a návody pro nastavení těchto funkcí obdržíte přes poskytovatele Vašeho prohlížeče (pro Mozilla Firefox, např.: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/noscript/).Informace o cookies, které používáme
Při vyvolání naší webové stránky se v mezipaměti Vašeho prohlížeče ukládají tyto cookiest

Jméno
_ga

Doména
seifert-logistics.com

Poskytovatel
seifert-logistics

Účel
Analytické cookies: Tyto cookies používá Google Analytics rovněž k rozlišení různých uživatelů webové stránky.

Datum skončení a výmaz
2 rokyJméno
_gid

Doména
seifert-logistics.com

Poskytovatel
seifert-logistics

Účel
Analytické cookies Tyto cookies vytváří Google Analytics pro nastavení dotazovacích zařízení a pro rozlišení uživatelů webové stránky.

Datum skončení a výmaz
24 hodinJméno
_gat

Doména
seifert-logistics.com

Poskytovatel
seifert-logistics

Účel
Analytické cookies: Tyto cookies Google používá v souvislosti s užíváním Google Tag Manageru, pro stažení kódu zavedeného v „Tag Manageru" a zpracování společně s Tracking-Tool Google Analytics.

Datum skončení a výmaz
1 minutaUpozornění a možnosti odporu (Opt-Out): Nástroje pro sledování (Tracking Tools)
Níže se dozvíte, jak můžete zabránit námi využívaným technologiím pro sledování za účelem analýzy webové stránky a tak odporovat zpracování údajů:

Vysvětlení nástroje, fungování a informace o ochraně osobních údajů
Google Analytics
Google Analytics je analytický nástroj společnosti Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google). Pomocí Google Analytics je možné webové stránky analyzovat s ohledem na to, odkud přicházejí uživatelé a jak se na webové stránce chovají. Na náš pokyn bude Google pomocí cookies vyhodnocovat využívání naší webové stránky a shromažďovat pro nás zprávy o webových aktivitách. Google Analytics ovšem používáme s tzv. rozšířením „AnomizeIP", u kterého je Vaše Ip adresa při vyvolání naší webové stránky nejprve zkrácena. Tak není možná identifikace osob.

Uzavřeli jsme se společností Google Smlouvu o zpracování zakázek na základě tzv. EU standardních smluvních doložkách.
Bližší informace k nástroji, účelu zpracování a ochraně osobních údajů poskytovatele naleznete pod následujícími odkazy:

https://policies.google.com/privacy?hl=de
http://www.google.com/policies/
www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
www.google.com/analytics/terms/de.html
Privacy Shield Zertifizierung

 

Možnost odporovat zpracování údajů (Opt-Out)

Můžete zabránit ukládání cookies využívaných tímto nástrojem příslušným nastavením Vašeho prohlížeče tak, že ve Vašem prohlížeči deaktivujete provádění Java-Script nebo nainstalujete nástroj 'NoScript' (viz výše).

Kromě toho můžete zabránit zpracování údajů vytvořených pomocí cookies a vztahujících se k užívání Vaší webové stránky (vč. Vaší IP adresy) tak, že si pod následujícím odkazem stáhnete a nainstalujete dostupný Browser-Plug-in:
tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Sie können die Erfassung Ihrer Daten durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link klicken. Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, der die Erfassung Ihrer Daten bei zukünftigen Besuchen dieser Website verhindert:

Můžete zabránit shromažďování Vašich osobních údajů přes Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nainstaluje se opt-out cookie bránící záznamu Vašich údajů při budoucích návštěvách této webové stránky:


Deaktivovat Google Analytics


Jméno a kontaktní údaje odpovědné osoby
Seifert Logistics GmbH, Daimlerstr. 22 - 26, 89079 Ulm, zastoupená jednateli Haraldem Seifertem, Axelem Freyem a Marcelem Vogelmannem, Tel.: +49 731 4000 0, Email: info@seifert-logistics.comJméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů
Seifert Logistics GmbH, Daimlerstraße 22-26, 89079 Ulm, datenschutz@seifert-logistics.comVaše práva
Máte právo kdykoliv požadovat potvrzení o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje a právo na informace o těchto osobních údajích. Kromě toho máte právo na opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů, jakož i právo kdykoliv podat odpor proti zpracování osobních údajů, resp. kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním údajů nebo požadovat přenos údajů. Kromě toho máte právo v případě porušení ochrany údajů podat stížnost u kontrolního úřadu.


Stand: 08.03.2019