Pracovní prostředí:

Pro balírny

a spoluzakladatelé