Kvalita:

Bez

kompromisů

Jistota
je
jistota

Kdo chce hrát zítra první ligu, musí pro to již dnes něco udělat. My jsme to udělali.

Budoucnost vyžaduje investice: interní audity, sledování, analýzy, optimalizace. Říkáme tomu management kvality. Současně se soustředíme na slabá místa, ze kterých se dnes poučíme a která již zítra nebudou existovat. Naše požadavky na kvalitu jsou tak mnohem vyšší, než jsou standardy odvětví. I s ohledem na životní prostředí: Od výroby energie až po vozový park - při všem využíváme trvale udržitelné koncepce, jejichž brzdná dráha je vždy o milimetr kratší.

Management kvality

Kompletně digitální. Vždy kompletní. Přehledný.


Management znamená, zachovat si přehled. A ten máme. V celém procesním řetězci měříme klíčové ukazatele výkonnosti – přizpůsobené právě Vám. Kontrola – analýza - úprava: Garantujeme Vám jistotu a efektivitu. Říkáme tomu u nás SIMS. Seifert Integrated Management System.

Záruka kvality

Jsme vždy o milimetr napřed - a jednáme dříve, než se něco stane. To je požadavek společnosti Seifert na kvalitu.


U nás tomu říkáme proaktivní řízení rizik. Již dnes sledujeme zítřejší procesy – soustředíme se na možné překážky a připravujeme vhodná řešení. Personál, systémy, služby – kompletně se Vám přizpůsobíme. Také v analýze chyb: Ishikawa, 6M metoda, párové srovnání, 5 Why's. Jsme připraveni.

S pohledem do budoucna


SLGECO
Při práci se zaměřujeme na budoucnost. Vždy s pohledem dopředu. A proto trvale udržitelně. Naše sdělení je SLGEco. Naší zásadou je neustále se zlepšovat.
Vozový park
Sázíme na nové technologie a inovativní druhy pohonu. Tak snižujeme emise vznikající při spalování pohonných hmot a emise škodlivin – a zlepšujeme tak náš ekologický otisk.
Nemovitosti
Obnovitelné energie a trvale udržitelné technické vybavení budov: umožňují to vlastní fotovoltaická zařízení. Při volbě našich nemovitostí hraje roli každý detail. To platí v každé oblasti, u elektřiny, vytápění nebo vody.
Kontrola
Důvěra je dobrá. Kontrola je lepší. Každý den sami sebe kontrolujeme. A za svůj slib ručíme díky interním auditům a certifikovaným procesům.
Plánování přepravy
Strukturovaná přeprava, to je něco pro nás. Pomocí telematiky optimalizujeme naše trasy. Díky kombinované přepravě kromě toho zajišťujeme trvalé vytížení.
Vývoj personálu
Zaměstnanci jsou naší největší hodnotou. Trvalá udržitelnost není u Seifert Logistics Group žádná planá fráze. Vytváříme pracovní podmínky pro dlouhodobé zdraví a neustálý další rozvoj.
Výzkum
Investujeme do výzkumu, vývoje a trvale udržitelných inovací. Chceme přispět svým dílem: pro naši a Vaši budoucnost.
Videokonference
Provádíme změny a ušetříme: a to 5,6 tun CO2 a 400 hodin na cestách. Umožňuje to náš přechod na telefonické a videokonference.

Při práci se zaměřujeme na budoucnost. Vždy s pohledem dopředu. A proto trvale udržitelně. Naše sdělení je SLGEco. Naší zásadou je neustále se zlepšovat.

Sázíme na nové technologie a inovativní druhy pohonu. Tak snižujeme emise vznikající při spalování pohonných hmot a emise škodlivin – a zlepšujeme tak náš ekologický otisk.

Obnovitelné energie a trvale udržitelné technické vybavení budov: umožňují to vlastní fotovoltaická zařízení. Při volbě našich nemovitostí hraje roli každý detail. To platí v každé oblasti, u elektřiny, vytápění nebo vody.

Důvěra je dobrá. Kontrola je lepší. Každý den sami sebe kontrolujeme. A za svůj slib ručíme díky interním auditům a certifikovaným procesům.

Strukturovaná přeprava, to je něco pro nás. Pomocí telematiky optimalizujeme naše trasy. Díky kombinované přepravě kromě toho zajišťujeme trvalé vytížení.

Zaměstnanci jsou naší největší hodnotou. Trvalá udržitelnost není u Seifert Logistics Group žádná planá fráze. Vytváříme pracovní podmínky pro dlouhodobé zdraví a neustálý další rozvoj.

Investujeme do výzkumu, vývoje a trvale udržitelných inovací. Chceme přispět svým dílem: pro naši a Vaši budoucnost.

Provádíme změny a ušetříme: a to 5,6 tun CO2 a 400 hodin na cestách. Umožňuje to náš přechod na telefonické a videokonference.

Jsme kompletně prověření

Žijeme standardy kvality společnosti Seifert. Bez kompromisů, upřímně a s přizpůsobením Vašim požadavkům. Proto jsou naše procesy certifikovány a prověřují se v pravidelných interních a externích auditech.
VDA 6.2
Jsme odborníci. Také v odvětví automobilového průmyslu. Naše služby v životním cyklu výrobků trvale zaměřené na zákazníky splňují normy VDA 6.2.
 
 
 
 
 
 
IATF 16949
Norma IATF 16949: Další rozšíření ISO 9001. Naše systémy řízení kvality splňují požadavky automobilového průmyslu.
 
 
ISO 14001
Jen o tom nemluvíme – zákonné ekologické požadavky nejen dodržujeme, ale snažíme se je i překračovat. Naše nasazení pro životní prostředí a trvalou udržitelnost se řídí normou 14001.
 
 
IFS Logistics 2.3
Přebíráme odpovědnost za zacházení s balenými potravinami a nepotravinářskými výrobky. Kontrola podle mezinárodních standardů. Bez ohledu na to, zda se jedná o přepravu nebo skladování – platí: transparentnost v rámci celém dodavatelském řetězci.


PDF > Ulm

PDF > Zorbau-Lützen

AEO-F
Spolehlivý a důvěryhodný. Mezinárodně uznávaný partner spolkové státní správy. Jako Oprávněný hospodářský subjekt splňujeme podmínky pro celní zjednodušení a bezpečnostní standardy v celém globálním dodavatelském řetězci.
 
 
SQAS TS / TC
Skladování. Překládka. Přeprava. Jsme připraveni na zvláštní bezpečnostní a kvalitativní požadavky odvětví chemického průmyslu.
 
 
 
 
 
HACCP
Žádná rizika při manipulaci s potravinami - to můžeme zaručit. Splňujeme Vaše požadavky a máme certifikaci HACCP.
 
 
 
ISO 50001
Management energetiky ve systému. Zaváděný, provozovaný a neustále vylepšovaný podle ISO 50001.

PDF > Hambach