Kvalita a udržitelnost

Lepší

Budoucnost

Pro
vědomé
jednání

Chcete-li být zítra v popředí, musíte nastavit koleje již dnes. Máme.

Důsledné řízení kvality – pro nás samozřejmost.

Prostřednictvím pravidelných interních auditů analyzujeme a optimalizujeme naše procesy a zajišťujeme vysoký standard kvality. V oblasti ochrany životního prostředí jsme nastavili udržitelné koncepty a optimalizujeme je do takové míry, že se každá brzdná dráha zkrátí o jeden milimetr.
Naše inovační síla nás pohání profesionálně reagovat na budoucí výzvy a být vždy o krok napřed.

Kvalita

Zcela digitálně. Vždy kompletní. Vše na phledu.


Management znamená mít přehled. A to máme prostřednictvím našeho SIMS. Seifert integrovaný systém řízení. Požadavky zákazníka, právní podmínky nebo podmínky specifické pro dané místo, dokumentujeme v celém procesním řetězci.
KPI's, Shop-Floor-Management und KVP - Neustále vyhodnocujeme definované procesy a nacházíme potenciál pro zlepšení. Interní a externí nezávislé audity prověřují efektivitu procesů a odkrývají potenciál.

Záruka kvality

Jsme vždy o milimetr napřed - a jednáme dříve, než se něco stane. To je požadavek společnosti Seifert na kvalitu.


U nás tomu říkáme proaktivní řízení rizik. Již dnes sledujeme zítřejší procesy – soustředíme se na možné překážky a připravujeme vhodná řešení. Personál, systémy, služby – kompletně se Vám přizpůsobíme. Také v analýze chyb: Ishikawa, 6M metoda, párové srovnání, 5 Why's. Jsme připraveni.

Jsme kompletně prověření

Žijeme standardy kvality společnosti Seifert. Bez kompromisů, upřímně a s přizpůsobením Vašim požadavkům. Proto jsou naše procesy certifikovány a prověřují se v pravidelných interních a externích auditech.
VDA 6.2
Jsme odborníci. Také v odvětví automobilového průmyslu. Naše služby v životním cyklu výrobků trvale zaměřené na zákazníky splňují normy VDA 6.2.
 
 
 
 
 
 
IATF 16949
Norma IATF 16949: Další rozšíření ISO 9001. Naše systémy řízení kvality splňují požadavky automobilového průmyslu.
 
 
ISO 14001
Jen o tom nemluvíme – zákonné ekologické požadavky nejen dodržujeme, ale snažíme se je i překračovat. Naše nasazení pro životní prostředí a trvalou udržitelnost se řídí normou 14001.
 
 
IFS Logistics 2.3
Přebíráme odpovědnost za zacházení s balenými potravinami a nepotravinářskými výrobky. Kontrola podle mezinárodních standardů. Bez ohledu na to, zda se jedná o přepravu nebo skladování – platí: transparentnost v rámci celém dodavatelském řetězci.


PDF > Ulm

PDF > Zorbau-Lützen

AEO-F
Spolehlivý a důvěryhodný. Mezinárodně uznávaný partner spolkové státní správy. Jako Oprávněný hospodářský subjekt splňujeme podmínky pro celní zjednodušení a bezpečnostní standardy v celém globálním dodavatelském řetězci.
 
 
SQAS TS / TC
Skladování. Překládka. Přeprava. Jsme připraveni na zvláštní bezpečnostní a kvalitativní požadavky odvětví chemického průmyslu.
 
 
 
 
 
HACCP
Žádná rizika při manipulaci s potravinami - to můžeme zaručit. Splňujeme Vaše požadavky a máme certifikaci HACCP.
 
 
 
ISO 50001
Management energetiky ve systému. Zaváděný, provozovaný a neustále vylepšovaný podle ISO 50001.

PDF > Hambach

Kvalita

1
Ekonomika
Udržitelnost na všech úrovních - Pro nás to neznamená jen maximalizaci zisku, ale dlouhodobou stabilitu naší společnosti a tím i jistotu pro naše zaměstnance.
Proto proaktivně investujeme do inovativních a udržitelných konceptů.

 

 

 

2
Ekologie
Odpovědné využívání přírodních zdrojů. Tímto minimalizujeme dopady na životní prostředí, snižujeme naši ekologickou stopu a integrujeme procesy šetrné k životnímu prostředí.
Pro nás to znamená snižování emisí skleníkových plynů, využívání obnovitelné energie a snižování odpadu.

 

3
Sociální
Společenské trendy formují nejen nás jako společnost, ale také naše zaměstnance, zákazníky a dodavatele. Férové pracovní podmínky, podpora diverzity, inkluze na pracovišti a podpora místních komunit, jsou pro nás samozřejmostí. Zároveň zavádíme etnické standardy ve vztahu k našim produktům a službám v rámci dodavatelského řetězce.

S pohledem do budoucna


SLGECO
Při práci se zaměřujeme na budoucnost. Vždy s pohledem dopředu. A proto trvale udržitelně. Naše sdělení je SLGEco. Naší zásadou je neustále se zlepšovat.
Vozový park
Sázíme na nové technologie a inovativní druhy pohonu. Tak snižujeme emise vznikající při spalování pohonných hmot a emise škodlivin – a zlepšujeme tak náš ekologický otisk.
Nemovitosti
Obnovitelné energie a trvale udržitelné technické vybavení budov: umožňují to vlastní fotovoltaická zařízení. Při volbě našich nemovitostí hraje roli každý detail. To platí v každé oblasti, u elektřiny, vytápění nebo vody.
Kontrola
Důvěra je dobrá. Kontrola je lepší. Každý den sami sebe kontrolujeme. A za svůj slib ručíme díky interním auditům a certifikovaným procesům.
Plánování přepravy
Strukturovaná přeprava, to je něco pro nás. Pomocí telematiky optimalizujeme naše trasy. Díky kombinované přepravě kromě toho zajišťujeme trvalé vytížení.
Vývoj personálu
Zaměstnanci jsou naší největší hodnotou. Trvalá udržitelnost není u Seifert Logistics Group žádná planá fráze. Vytváříme pracovní podmínky pro dlouhodobé zdraví a neustálý další rozvoj.
Výzkum
Investujeme do výzkumu, vývoje a trvale udržitelných inovací. Chceme přispět svým dílem: pro naši a Vaši budoucnost.

Při práci se zaměřujeme na budoucnost. Vždy s pohledem dopředu. A proto trvale udržitelně. Naše sdělení je SLGEco. Naší zásadou je neustále se zlepšovat.

Sázíme na nové technologie a inovativní druhy pohonu. Tak snižujeme emise vznikající při spalování pohonných hmot a emise škodlivin – a zlepšujeme tak náš ekologický otisk.

Obnovitelné energie a trvale udržitelné technické vybavení budov: umožňují to vlastní fotovoltaická zařízení. Při volbě našich nemovitostí hraje roli každý detail. To platí v každé oblasti, u elektřiny, vytápění nebo vody.

Důvěra je dobrá. Kontrola je lepší. Každý den sami sebe kontrolujeme. A za svůj slib ručíme díky interním auditům a certifikovaným procesům.

Strukturovaná přeprava, to je něco pro nás. Pomocí telematiky optimalizujeme naše trasy. Díky kombinované přepravě kromě toho zajišťujeme trvalé vytížení.

Zaměstnanci jsou naší největší hodnotou. Trvalá udržitelnost není u Seifert Logistics Group žádná planá fráze. Vytváříme pracovní podmínky pro dlouhodobé zdraví a neustálý další rozvoj.

Investujeme do výzkumu, vývoje a trvale udržitelných inovací. Chceme přispět svým dílem: pro naši a Vaši budoucnost.

Udržitelný reporting

Rovnováha mezi ekonomikou, životním prostředím a sociálními aspekty je naším průvodcem.
Triple-Bottom-Line slouží jako ideální základ pro naši strategii udržitelnosti.
Naše dokumentace udržitelnosti propojuje principy, hodnoty, procesy a cíle tří hlavních dimenzí.
Zákonem o náležité péči dodavatelského řetězce (LkSG)
Postup při reklamačním řízení v souladu se zákonem o náležité péči dodavatelského řetězce (LkSG) listopad 2023