03.04.2023
Grupa Logistyczna Seifert osiągnęła rekordowe obroty

Znaczący wzrost w obu głównych pionach biznesowych w roku jubileuszowym

Grupa Seifert Logistics (SLG) zamknęła rok finansowy 2022 z rekordowym obrotem na poziomie ponad 260 milionówn euro. Pomimo trudnego otoczenia rynkowego spowodowanego wojną w Ukrainie, firma była w stanie odnotować wzrost o prawie 20 procent. Równocześnie zwiększyła się liczba zatrudnionych pracowników. Obecnie w 45 lokalizacjach w całej Europie zatrudnionych jest ponad 3000 osób. Rozwój Grupy jest efektem nowych projektów oraz rozszerzenia działalności w sektorze transportu i logistyki kontraktowej.

 

"Głównym motorem zeszłorocznego wzrostu był obszar działalności związany z logistyką kontraktową oraz otwarcie nowego centrum logistycznego Seifert w Ulm Nord" - mówi Axel Frey (Dyrektor Generalny SLG). Dzięki wzrostowi o ponad 25 procent dział logistyki kontraktowej wniósł znaczący wkład w dalszy rozwój grupy. Istniejące projekty w Mannheim, Rastatt i Kabelsketal zostały rozszerzone i rozbudowane. We francuskim Hambach, w 2022 roku rozpoczęto seryjną obsługę klienta z branży motoryzacyjnej, co doprowadziło do zwiększenia zatrudnienia o 300 pracowników. Ponadto ruszyły trzy nowe lokalizacje odpowiedzialne za zarządzanie magazynem, w tym dla klienta z branży obróbki metali. W rezultacie, grupa oprócz przemysłu motoryzacyjnego wzmacnia swoją pozycję operatora logistycznego we współpracy z przemysłem materiałów budowlanych i chemicznym.

 

W 2022 roku dział transportowy został skonfrontowany z wyzwaniami, jakie przyniosła za sobą wojna w Ukrainie, w tym związana z nią kwestia cen oleju napędowego, a także wciąż doskwierający niedobór kierowców. Natomiast dzięki korzystnym warunkom pracy, wynagrodzeniu oraz atrakcyjnym szkoleniom, SLG skutecznie przeciwdziałała brakowi wykwalifikowanych pracowników i była w stanie osiągnąć w 2022 roku w obszarze spedycji wzrost rzędu 17 procent. Za wzrostem tym stoi przejęcie BTL Spedition GmbH, nowe, strategiczne projekty dla firmy z sektora materiałów budowlanych, jak również rozszerzenie istniejących relacji transportowych dla branży motoryzacyjnej i chemicznej. W efekcie, w roku ubiegłym SLG obsługiwała średnio 1500 transportów dziennie.

 

Pełną parą w przyszłość | Nowoczesny i zrównoważony rozwój

 

Oprócz pozytywnych nastrojów związanych z rozwojem działalności, rok 2022 był dla Seifert Logistics Group rokiem szczególnym. Był to zarówno rok 75 jubileuszu, jak i zakończenia projektu budowy nowego centrum logistycznego na północy Ulm jednocześnie. Od podpisania umowy inwestycyjnej w dniu 18 listopada 2022 roku, do inauguracji przedsięwzięcia, upłynęło zaledwie 705 dni. Ceremonia wmurowania kamienia węgielnego odbyła się 18 maja 2021 roku. Obszar magazynowy z 100 000 miejsc paletowych oraz opcją składowania blokowego był oddawany do użytku etapowo. Wyzwaniem logistycznym stanowiło dwutygodniowe przeniesienie administracji głównej z doliny Dunaju do nowej siedziby centrali na północną część Ulm. Przedsięwzięcie to zrealizowano przy jednoczesnym utrzymaniu wszystkich zobowiązań operacyjnych.

 

W odniesieniu do celów zrównoważonego rozwoju Grupy i zmniejszania emisji, przeprowadzono pozytywne testy elektrycznych ciągników siodłowych w Rastatt, które wprowadzone zostaną do regularnej eksploatacji w drugim kwartale 2023 roku oraz rozpoczęto korzystanie z elektrycznego samochodu ciężarowego w transporcie wewnętrznym w Ulm. Ponadto na dachu nowego centrum logistycznego w Ulm uruchomiono instalację fotowoltaiczną o powierzchni około 40 000 metrów kwadratowych, która będzie wytwarzać 5,5 MWp energii elektrycznej. Odpowiada to produkcji energii elektrycznej wystarczającej do zaopatrzenia wszystkich 45 lokalizacji przedsiębiorstwa. W ten sposób grupa logistyczna Seifert aktywnie przyczynia się do zmniejszenia obciążenia środowiska.

 

Perspektywy na rok 2023

 

W roku 2023 firma planuje przekroczyć granicę obrotów rzędu 300 milionów euro. "Nasi pracownicy, a wraz z nimi zrównoważony wzrost, są naszym najwyższym priorytetem", wyjaśnia Frey. "Aby osiągnąć nasze ambitne cele, szkolenia i dokształcanie stanowią ważny punkt naszej strategii", wyjaśnia dalej. Obok szkoleń Grupa Logistyczna Seifert coraz bardziej koncentruje się na temacie rozwoju kadry kierowniczej. W 2023 roku wprowadzono kolejny 18-miesięczny program doskonalenia zawodowego Advanced Management Program (AMP) Seifert Logistics Group, adresowany do tzw. pracowników High Potentials.

Nowe Centrum Logistyczne Seifert Ulm Nord.
Wgląd w nowy, biurowy świat Seifert Logistics Group - od siłowni po firmową restaurację.
Grupa logistyczna Seifert jest na drodze elektryfikacji.