25.06.2019
Seifert Logistics Group z nowymi uprawnieniami

Upoważniony przedsiębiorca „AEO”

  • Zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw

 

Status upoważnionego przedsiębiorcy „AEO" to pozwolenie celne Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Podatków i Unii Celnej), zapisane w unijnym kodeksie celnym (UKC) i jego rozporządzeniu wykonawczym (IR) oraz rozporządzeniu delegowanym (DA ). Pojęcie upoważnionych podmiotów gospodarczych nabiera coraz większego znaczenia na arenie międzynarodowej. Zasadniczo status AEO jest postrzegany jako znak jakości w globalnym transporcie towarowym.

 

Celem jego funkcjonowania jest zabezpieczenie międzynarodowego łańcucha dostaw – na drodze - od pochodzenia produktu (producenta) do produktu końcowego (konsumenta). Zastosowanie uproszczeń celnych gwarantuje przewagę konkurencyjną dla partnerów biznesowych i bezpieczeństwo w międzynarodowym łańcuchu dostaw.

 

Połączony status AEO dla uproszczeń celnych lub bezpieczeństwa i ochrony (AEOC / AEOS) gwarantuje zoptymalizowane procesy celne, a tym samym legalne obchodzenie się z towarami spoza UE, zgodność z normami bezpieczeństwa i wdrażanie środków bezpieczeństwa. W odniesieniu do bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w globalnej konkurencji, system kontroli wewnętrznej (ICS) w zintegrowanym systemie zarządzania jakością (SIMS = zintegrowany system zarządzania Seifert) zapewnia przejrzystą komunikację na wszystkich poziomach hierarchii w organizacji.

 

Jako dostawca usług logistycznych Seifert Logistics Group odpowiada za działania celne wykonywane w imieniu firm importowych / eksportowych w różnych lokalizacjach i w różnych obszarach usług.

W ramach Grupy Markus Labudda ponosi odpowiedzialność za sprawy celne, jest głównym źródłem informacji dotyczących Federalnej Administracji Celnej, a także odpowiada za monitorowanie pozwoleń AEO.

Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO