Kevin J.
Od stażysty do instruktora

Po zakończeniu kształcenia jako specjalista ds. logistyki magazynowej Kevin J. miał możliwość w praktyce zweryfikować swoją wiedzę w różnych obszarach magazynowania. Szczególnie ciekawe i urozmaicone były indywidualne wymogi różnych klientów, których obsługiwał w Seifert Logistics Group.

Po roku zdobywania doświadczenia zawodowego w Seifert Logistics Group rozstał się na własne życzenie z firmą, aby dalej kształcić się w zakresie logistyki magazynowej w pełnym wymiarze godzin i uzyskać kwalifikacje instruktora praktycznej nauki zawodu i mistrza logistyki. Wówczas wrócił do Seifert Logistics Group. Dzisiaj jest odpowiedzialny za zarządzanie jakością oraz bezpieczeństwo pracy w kilku lokalizacjach firmy. Ponadto pełni funkcję osoby do kontaktu dla praktykantów w dziale „Logistyki Magazynowej" i przygotowuje ich do zawodu.