OCHRONA DANYCH
Przedmiotem niniejszej polityki prywatności jest informacja o tym, jakie dane osobowe zbieramy za pośrednictwem strony internetowej, dostępnej jako https://pl.seifert-logistics.com i w jakim celu je przetwarzamy. W przypadku linków do innych stron internetowych, nie mamy wpływu ani kontroli nad linkowanymi treściami i przepisami o ochronie danych, do których linki odsyłają.
 
Z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają Państwo skrócony przegląd informacji dotyczących przetwarzania danych przy korzystaniu z naszej strony internetowej.
A. Skrócony przegląd informacji dotyczących ochrony danych w Seifert Polska Sp. z o.o. Wersję szczegółową oraz informacje o specjalnym przetwarzaniu danych przy korzystaniu z rozwiązania do rezerwacji terminów i specjalnych funkcji strony internetowej (np. biuletyn informacyjny) można znaleźć w sekcji B. Szczegółowe informacje o ochronie danych. 
A. Wersja skrócona – ochrona danych w SEIFERT POLSKA SP. Z O.O

1. Jakie dane są przetwarzane podczas przeglądania strony internetowej?

Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, adres IP jest zapisywany przez serwer internetowy na czas trwania Państwa wizyty. Z adresu IP nie możemy uzyskiwać żadnych informacji na temat Państwa osoby.

2. Czy na stronie internetowej używane są pliki cookie?
Tak, nasza strona korzysta z plików cookie sesji, plików cookie wydajności, plików cookie analizy i plików cookie reklamy. Szczegółowe informacje o tym, jak działają pliki cookie lub jak można je usunąć, można znaleźć tutaj: Powiadomienia o plikach cookie i rezygnacji. 


3. Czy używamy narzędzi analitycznych na naszej stronie internetowej?
Tak. W naszym imieniu i na podstawie odpowiednich umów o ochronie danych osobowych przeprowadzają one oceny w celu optymalizacji naszej strony internetowej i dostosowania naszych usług do wymagań klientów. Szczegółowe informacje można również znaleźć w: Sekcji Cookie i Opt Out.


4. Czy ma miejsce reklama dedykowana użytkownikowi?
Tak. Współpracujemy z dostawcami usług, którzy mogą wyświetlać reklamy dedykowane użytkownikom za pomocą plików cookie i identyfikatorów reklamowych. Szczegółowe informacje na temat tych dostawców usług, funkcjonowania narzędzi reklamowych i sposobów, w jaki można zakończyć lub nie wyrazić zgodny na wyświetlanie reklamy można również znaleźć w: Cookie i Opt Out powiadomienia.


5. Czy przekazujemy Państwa dane osobom trzecim?
Nie. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim. Korzystamy jednak z funkcji zewnętrznych dostawców usług w zakresie naszej obecności w sieci. W takich przypadkach zawarliśmy jednak odpo-wiednie umowy o ochronie danych i zabezpieczyliśmy się za pomocą środków technicznych i organizacyjnych tak, że usługodawcy ci stosują niezbędne środki bezpieczeństwa danych w celu ochrony Państwa danych przed utratą i nieuprawnionym dostępem. Niektórzy z tych usługodawców mają również siedzibę w USA, gdzie wszyscy deklarują, że gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych poprzez spełnienie wymogów polityki prywatności.


6. Do kogo należy kierować pytania?
W przypadku pytań dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt:
info@seifert-polska.pl

B. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych

I. Informacje ogólne dotyczące ochrony danych w SEIFERT POLSKA SP. Z O.O.

1. Obszar obowiązywania
1.1. Polityka prywatności zawiera informacje w rozumieniu RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych] o przetwarzaniu danych w kontekście korzystania i dostępu do naszej strony internetowej.

1.2. O ile zamieszczamy linki do stron osób trzecich, nie mamy wpływu ani kontroli nad treściami, do których linki się odnoszą, ani nad przepisami o ochronie danych. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie danych osobowych na stronach, do których prowadzą linki, w celu ustalenia, czy i w jakim zakresie dane osobowe są gromadzone, przetwarzane, wykorzystywane lub udostępniane osobom trzecim.

1.3. Ze względu na poprawę intuicyjności zrezygnowano ze zróżnicowanego stosowania poszczególnych form językowych. Wszystkie oznaczenia osobiste odnoszą się jednakowo do wszystkich płci męskich/żeńskich/innych.


2. Administrator ochrony danych
2.1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Seifert Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Kosztowskiej 21, 41-409 Mysłowice.

2.2. Kontakt Administratorem ochrony danych: e-mail: infopl@seifert-logistics.com, telefon: +48 32 358 99 10.


3. P
rzetwarzanie w grupie

3.1 Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach naszej grupy, do której należą następujące firmy:

 • Seifert Logistics GmbH
 • Seifert Logistics Service GmbH
 • Seifert Polska Sp. z o. o.
 • Ulmer Speditions-Manufaktur GmbH
 • Seifert Logistics s.r.o.
 • Seifert Automotice Logistics GmbH
 • Seifert Automotive Logistics France SAS
 • Seifert Industrial Automotive GmbH
 • Seifert Automotive Polska Sp. z o. o.
 • Fried-Seifert Logistics Ltd.

Państwa dane będą przekazywane przez nas w grupie tylko w ramach działów, które potrzebują ich do wypełnienia swoich zadań.

3.2 Podstawą prawną tego transferu jest zainteresowanie naszych grup korporacyjnych wewnętrzną wymianą danych w celu optymalizacji i uproszczenia zarządzania przepływami danych w naszych spółkach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).4. Definicje i pojęcia
4.1. Z odpowiednim wyprzedzeniem otrzymają Państwo wybór definicji prawnych, które mogą być pomocne w zrozumieniu polityki prywatności.

4.2. Pełny tekst Rozporządzenia o ochronie danych (RODO) można znaleźć pod następującym adresem Link.

 1. Administrator: Administrator Danych Osobowych - osoba ustalająca cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w Seifert Polska Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Zarząd Spółki.
 2. Administrator IT: informatycy zatrudnieni w spółce m.in. do sprawowania nadzoru nad systemem informatycznym.
 3. Użytkownik: rozumie się przez to osobę wyznaczoną i upoważnioną przez Administratora do przetwarzania danych osobowych, przeszkoloną w zakresie ochrony tych danych. W Spółce wszyscy zatrudnieni pracownicy są Użytkownikami, zgodnie z zakresem i kategorią upoważnień określonych w załączniku nr 5.
 4. Dane osobowe: Oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej - osobie, której dane dotyczą.
 5. Przetwarzanie danych osobowych: oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie.
 6. System informatyczny: zespół systemów komputerowych, sieci i oprogramowania, służący do przetwarzania danych osobowych.
 7. Zabezpieczenie systemu informatycznego: są to środki stosowane przez Spółkę w zakresie wdrożenia i utrzymania właściwych metod organizacyjnych, technicznych, przeznaczonych do ochrony danych osobowych przed zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem i nieuprawnionym dostępem.
 8. Zbiór danych osobowych: rozumie się przez to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest rozproszony lub podzielony funkcjonalnie.
 9. Profilowanie: Odnosi się do wszelkiego zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającego na wykorzystaniu takich danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wynikami pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiary-godnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.


II. Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej
 
1. Tworzenie tzw. profili logowania
1.1. Przedmiot i cel przetwarzania danych
 1. Seifert Polska Sp. z o.o. pozyskuje tzw. dane dostępu podczas korzystania ze strony internetowej i gromadzi je w protokole danych (tzw. dane logowania). Te dane dostępu obejmują również adres IP. Ponadto protokół danych zawiera nazwę odwiedzanej strony internetowej, plik, do którego uzyskano dostęp, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych oraz komunikat o udanym dostępie, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL referujący (poprzednio odwiedzana strona), jak również zgłaszającego zapytanie. Z tych danych nie można jednak uzyskać żadnych informacji na temat Państwa osoby.
 2. Pozyskujemy dane logowania, w tym adres IP, w celu zapewnienia sprawnego połączenia strony internetowej i wygodnego korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Dane logowania są również wykorzystywane do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz do celów administracyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.


1.2. Administrator danych osobowych

 1. Nie przekazujemy wyżej wymienionych danych osobom trzecim.
 2. Nasza strona internetowa jest obsługiwana lub hostowana przez następującego dostawcę usług, dlatego dostawca ten, przynajmniej teoretycznie, ma dostęp do adresu IP:


Dostawca usług

Jweiland.net – Jochen Weiland, Echterdinger Straße 57, 70794 Filderstadt

Cel przetwarzania danych
Podczas korzystania z naszej strony internetowej pozyskujemy tzw. dane dostępu i przechowujemy je w protokole danych (tzw. Dane logowania). Te dane dostępu obejmują również adres IP. Ponadto protokół danych zawiera nazwę wywoływanej strony internetowej, wywoływany plik, datę i godzinę połączenia, ilość przesłanych danych i komunikat o udanym połączeniu, typ i wersję przeglądarki, system operacyjny, tzw. adres URL referujący (poprzednio odwiedzana strona), jak również zapytującego oferenta.
Ponadto tak zwane pliki cookie są zapisywane na urządzeniu końcowym (laptopie, karcie, smartfonie lub komputerze PC) podczas korzystania z naszej strony internetowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie wykorzystywanych na stronie internetowej, celu, w jakim pliki cookie służą oraz opisu sposobu usuwania tych plików cookie, prosimy zapoznać się z informacjami o plikach Cookie i Opt Out.
Pozyskujemy dane z pliku logowania, w tym adres IP, w celu zagwarantowania płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową oraz umożliwienia wygodnego korzystania z naszej strony internetowej przez użytkowników. Ponadto plik logowania jest wykorzystywany do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również do celów administracyjnych. Korzystanie z plików cookie ma na celu komfort odwiedzających podczas korzystania z naszej oferty i naszej strony internetowej poprzez stosowanie plików cookie w celu ustalenia, czy użytkownik odwiedził już stronę naszej witryny internetowej. Za pomocą identyfikacji plików cookie otrzymujemy również informacje na temat zachowań użytkowników lub zapytań wyszukiwarek oraz możemy dostosować ofertę do zainteresowań użytkowników podczas przyszłych wizyt.


Szczegółowe informacje o dostawcy usług & Ochrona danych
W ramach hostingu dane są przechowywane w plikach logowania. Przechowywanie w plikach logowania służy zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane te nie są wykorzystywane do celów marketingowych. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu da-nych odnosi się do wyżej wymienionych celów.
Dane są przechowywane w plikach logowania serwera WWW przy każdym wejściu na stronę internetową. Dane te są niezbędne do tworzenia operacji i analizy ataków na stronę internetową. Dane zostaną usunięte po 3 dniach. Zapisywane są następujące dane:

1. Adres IP
2. Data i godzina korzystania ze strony
3. Różnica strefy czasowej w stosunku do GMT
4. Zawartość strony internetowej
5. Status dostępu (HTTP-Status)
6. Ilość przesyłanych danych
7. Strona internetowa, z której nastąpiło prze-kierowanie na naszą stronę internetową
8. Przeglądarka internetowa
9. System operacyjny
10. Język i wersja przeglądarki
https://jweiland.net/
https://jweiland.net/datenschutz.html


1.3. Okres przechowywania danych

 1. Pliki logowania, tj. zawarty w nich adres IP, są automatycznie usuwane 3 dni po ich pobraniu. Wcześniej jednak adres IP jest anonimizowany i przechowywany wyłącznie do celów administracyjnych (technicznych).
 2. Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest prawnie ani umownie przewidziane. Jednakże, bez tych danych, usługi i funkcjonalność naszej strony internetowej mogą nie być gwarantowane lub poszczególne usługi mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone.2. Cookies
2.1. Przedmiot i cel przetwarzania danych

 1. Cookie są małymi plikami tekstowymi, które pozwalają użytkownikowi na komfort podczas korzystanie z naszych ofert i naszej strony internetowej, np. poprzez ustalenie, czy odwiedzili już Państwo jedną stronę naszej witryny internetowej, a tym samym przechowywanie informacji na temat preferowanej przez Państwa aktywności na stronie internetowej lub dostosowanie naszej strony internetowej do Państwa indywidualnych zainteresowań. Gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą platformę, plik cookie jest zapisywany na urządzeniu końcowym (laptop, tablet, smartfon lub komputer PC) danego użytkownika.
 2. W przypadku dostępu do naszej strony internetowej nie można ustalić żadnych danych osobowych na podstawie danych zawartych w plikach cookie, w tym adresu IP. Może to mieć miejsce tylko wówczas, gdy Zalogujecie się Państwo na swoje konto użytkownika w tym samym czasie. W tym przypadku możemy przypisać adres IP bezpośrednio do Państwa. Za pomocą identyfikatora cookie dowiadujemy się na przykład, czy i w jakim zakresie odwiedziłeś już nasze strony internetowe, czy już się u nas zarejestrowałeś z konkretnym identyfikatorem i kiedy powróciłeś do tego identyfikatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej: Ciasteczka sesyjne, ciasteczka Performance Cookies, ciasteczka analityczne i ciasteczka reklamowe.


2.2. Przegląd plików cookie, okres przechowywania i usuwanie
Szczegóły dotyczące plików cookie używanych na stronie internetowej, dostawców tych plików cookie, specyficzny cel, jaki spełniają te pliki cookie oraz opis sposobu, w jaki można usunąć te pliki cookie i zapobiec ich przechowywaniu można znaleźć w plikach cookie i powiadomieniach o rezygnacji.


3. Analiza sieci i użytkowników

3.1 Cel i przedmiot przetwarzania danych

 1. Na naszej stronie internetowej stosowane są tak zwane narzędzia do śledzenia („szpiegujące") i analizy stron internetowych. Opisują ona zbieranie danych dostępowych na naszej stronie internetowej oraz ocenę zachowań naszych gości w celu optymalizacji naszej oferty. Narzędzia te mogą być wykorzystywane do badania, w jaki sposób i gdzie użytkownicy odwiedzają naszą stronę, które obszary strony internetowej są najczęściej odwiedzane, oraz jak często i przez jak długo, które podstrony i kategorie są przeglądane. Ponadto możemy określić, które terminy i strony internetowe wprowadził użytkownik i ocenić, ilu użytkowników odwiedza nasze strony w sumie i które informacje lub oferty są najbardziej pożądane. Celem jest wykorzystanie zdobytej wiedzy, aby uczynić naszą ofertę i naszą stronę przyjazną dla użytkownika. Poprzez statystyczną ocenę profili użytkowania można uzyskać informacje o funkcjonalności i sukcesie naszych stron internetowych i funkcji, takie jak odpowiedzi na pytania, jak np. jak często wywoływano strony informacyjne o konkretnych grupach produktów czy ile osób kliknęło na konkretne oferty. Za pomocą narzędzi do śledzenia możemy skierować naszą ofertę bardziej konkretnie do naszych klientów, gości i zainteresowanych stron.
 2. Narzędzia do śledzenia mogą być wykorzystywane do oceny zachowań osób odwiedzających stronę internetową i analizy ich zainteresowań. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika. Jeśli zalogujesz się na swoje konto za pomocą danych użytkownika, możemy wykorzystać te informacje profilowe do wyciągnięcia wniosków na temat Twojej osoby (profilowanie).
 3. Podstawą prawną w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Tutaj nie widzimy istotnej ingerencji w prawa osobiste naszych klientów, ponieważ takie profile są tworzone i przetwarzane przy użyciu pseudonimów, a analiza zawsze odnosi się do korzystania z naszego rozwiązania rezerwacji spotkań i odpowiednich komponentów. W związku z tym uważamy, że przeważa zainteresowanie optymalnym przygotowaniem informacji i naszych usług. Prawo do sprzeciwienia się takiej procedurze w dowolnym momencie pozostaje oczywiście nienaruszone.


3.2. Administrator ochrony danych osobowych

 1. Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim. W zakresie analizy stron internetowych i użytkowników współpracujemy jednak z profesjonalnymi dostawcami usług, którzy w naszym imieniu sporządzają statystyki użytkowników. Podstawą tego stosunku umownego jest między innymi zobowiązanie dostawców do podjęcia specjalnych środków ostrożności w celu ochrony Państwa danych osobowych i przetwarzania wszystkich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami (art. 28 RODO).
 2. Dane dotyczące dostawcy(-ów) (przetwarzają -cego/-cych w procesie przetwarzania) są następujące:


Dostawca & Narzędzie
Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland (Google)
Google Analytics

Cel przetwarzania danych
Narzędzia analizy strony internetowej

Szczegóły dotyczące dostawcy & Ochrona danych
http://www.google.com/policies/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de
Privacy Shield


3.3. Okres przechowywania danych

 1. Dalsze informacje o dostawcach, funkcjonowaniu śledzenia stron internetowych, jak również in-formacje o technologiach stosowanych w kontekście tych narzędzi śledzących, okres przechowywania plików cookie wykorzystywanych do tego celu oraz informacje o tym, w jaki sposób można usunąć te dane lub jak można wyrazić zgodę na ich przetwarzanie, można znaleźć w informacjach cookie i opt-out.
 2. Przygotowanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest ani zgodne z prawem, ani zgodne z umową.

C. Korzystanie z formularza kontaktowego

1. Cel i przedmiot przetwarzania danych
1.1. Korzystamy z funkcji kontaktowych na naszej stronie internetowej w celu wymiany informacji z naszymi klientami i zainteresowanymi stronami oraz w celu odpowiadania na ich prośby i zapytania. Zapytania i informacje kierowane do nas w tym kontekście są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania i kontaktu z Państwem.

1.2 Co do zasady, nie wymagamy żadnych danych osobowych, aby odpowiedzieć na Państwa pytania. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.2. Przekazywanie danych
Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


3. Okres przechowywania danych
Dane zostaną automatycznie usunięte po całkowitym przetworzeniu wniosku i/lub udzieleniu odpo-wiedzi, jednak nie później niż trzy miesiące po udzieleniu odpowiedzi na wniosek.
D. Aplikowanie

1. Ogólne informacje o formularzu zgłoszeniowym
1.1. Zainteresowane strony mogą składać do nas swoje wnioski online na naszym portalu aplikacyjnym. Dane zebrane w tym procesie będą wykorzystywane wyłącznie do oceny przydatności zawodowej i nawiązania kontaktu z kandydatami. Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy przechowywać Państwa dane w naszej bazie kandydatów i w razie potrzeby skontaktujemy się z Państwem w celu rekrutacji na inne stanowisko. Podstawą prawną do rozpatrzenia wniosku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

1.2. W procesie tym gromadzimy następujące dane osobowe:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę urodzenia,
 3. wskazane dane kontaktowe
 4. wykształcenie
 5. kwalifikacje zawodowe
 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia


2. Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.3. Okres przechowywania danych
Państwa Dane osobowe będą przechowywane przez okres, jaki jest niezbędny dla zrealizowania działań związanych z procesem rekrutacji oraz obowiązujących przepisów prawa nakazujących Administratorowi przechowywanie danych osobowych.E. Czcionki

1. Informacje ogólne o czcionkach
Do jednolitego wyświetlania czcionek używamy tzw. czcionek internetowych, które są dostarczane przez Google. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje do pamięci podręcznej wymagane czcionki internetowe, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki. Korzystanie z Google Web Fonts leży w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online.


2. 2. Administrator ochrony danych
Aby to zrobić, przeglądarka, której używasz musi się połączyć z serwerami Google. Dzięki temu Google uzyska informację, że adres IP użytkownika został użyty do uzyskania dostępu do naszej strony internetowej

Dostawca/Platforma
Google

Dane kontaktowe
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Szczegóły dotyczące dostawcy & ochrona danych
https://policies.google.com/privacy
https://adssettings.google.com/authenticated
Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
F. Portale społecznościowe

SEIFERT POLSKA SP. Z O.O działa na kilku platformach internetowych i sieciach społecznościowych w celu interakcji z potencjalnymi lub istniejącymi klientami, wymiany informacji z zainteresowanymi stronami i użytkownikami lub w celu reklamowania ofert i usług. Obejmuje to następujące podmioty:

1. Dane osobowe
Dane podstawowe (np. nazwiska, adresy), dane kontaktowe (np. E-Mail, numery telefonów), dane dotyczące treści (np. wpisy tekstowe, zdjęcia, filmy), dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czas dostępu), metadane / dane dotyczące komunikacji (np. informajce o urządzeniach, adresy IP).

2. Cel przetwarzania danych
Prośby o kontakt oraz nawiązywanie komunikacji, tracking (np. profilowanie związane z zainteresowaniami / preferencjami, korzystanie z plików cookie), remarketing, pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznawanie powracających użytkowników).

Ponadto dane użytkowników są zazwyczaj przetwarzane do celów badań rynku i reklamy. Na przykład, profile użytkowników mogą być tworzone na podstawie zachowania użytkowników i wynikających z tego interesów użytkowników. Profile użytkowników mogą być z kolei wykorzystywane, na przykład, do umieszczania reklam wewnątrz i na zewnątrz platform, co do których zakłada się, że odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerze użytkownika, w którym rejestrowane są zachowania i zainteresowania użytkownika. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowników niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są do nich zalogowani).

3. Okres przechowywania danych
Szczegółowy opis form przetwarzania danych i możliwości wniesienia sprzeciwu (opt-Out) znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych oraz informacjach przekazanych przez operatorów poszczególnych sieci.

4. Podstawa prawna
Art. 6 ustęp 1 f) DSGVO oraz art. 6 ustęp 1 b) DSGVO

5. Udostępnianie danych
Udostępnienie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest przewidzien prawnie ani umownie.


Należy pamiętać, że w przypadku nawiązywania kontaktu za pośrednictwem wyżej wymienionych mediów, dane moga być przetwarzane również poza obszarem Unii Europejskiej, przy czym dostawcy zobowiązują się do przestrzegania standardów ochrony danych obowiązujących w krajachUE.

 

Platforma
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland


Dostawca

Facebook
Prowadzimy naszą fan page na Facebooku w ramach tzw. wspólnej odpowiedzialności z dostawcą. W ramach interakcji za pośrednictwem naszej fan page, otrzymujemy dane statystyczne z Facebooka dotyczące korzystania z naszej fan page. Obejmuje to, na przykład, informacje o interakcjach, takich jak, komentarze, lub zagregowane informacje i statystyki (takie jak wiek lub pochodzenie naszych zwolenników), które pomagają nam dowiedzieć się o interakcjach z naszą stroną.


Informacje

https://www.facebook.com/about/privacy
Joint ControlPlatforma
Facebook Ireland Ltd.
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland


Dostawca
Instagram:
Posiadamy profil na Instagramie w celu nawiązywania kontaktu z potencjalnymi lub obecnymi klientami, wymiany poglądów z zainteresowanymi użytkownikami oraz prezentacji ofert i usług.


Informacje
https://www.instagram.com/
Instagram-Datenschutzrichtlinie
Platforma
Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland


Dostawca
YouTube:
Jesteśmy obecni na You tube w celu nawiązywania kontaktu z potencjalnymi lub obecnymi klientami, wymiany poglądów z zainteresowanymi użytkownikami oraz prezentacji ofert i usług.


Informacje
https://policies.google.com/privacy
Platforma
XING AG Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland


Dostawca
Xing:
Posiadamy profil na platformie Xing w celu nawiązywania kontaktu z potencjalnymi lub obecnymi klientami, wymiany poglądów z zainteresowanymi użytkownikami oraz prezentacji ofert i usług.


Informacje
https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

 


Platforma
LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland


Dostawca
LinkedIn:
Posiadamy profil na Linkedln celu nawiązywania kontaktu z potencjalnymi lub obecnymi klientami, wymiany poglądów z zainteresowanymi użytkownikami oraz prezentacji ofert i usług.


Informacje
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

G. Formularze - online

1. Ogólne informacje o formularzach - online
Nasze formularze serwisowe online pozwalają na składanie różnych wniosków i powiadomień online na naszej stronie internetowej. Rodzaj i zakres zbieranych danych w każdym przypadku zależy od konkretnego zapytania (formularz podwykonawcy, rejestracja na targi itp.). Przetwarzamy dane wyłącznie w celu realizacji odpowiednich usług i zamówień.


2. Przekazywanie danych osobowych
Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator w związku ze współpracą ze swoimi kontrahentami może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.


3. Okres przechowywania danych
Dane zostaną automatycznie usunięte, gdy tylko Państwa zapytanie zostanie w całości przetworzone i/lub rozpatrzone. W obszarze formularza podwykonawcy przechowujemy Państwa dane na czas trwania współpracy. W przypadku formularzy, na podstawie których wystawiane są faktury i potwierdzenia zamówień, przetwarzamy je lub usuwamy, biorąc pod uwagę obowiązujące okresy przechowywania danych podatkowych i handlowych, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie Państwa danych. We wszystkich innych aspektach zastosowanie mają okresy usunięcia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
H. Bezpieczeństwo danych

1. Utrzymujemy aktualne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony Państwa danych osobowych przed niebezpieczeństwami związanymi z przesyłaniem danych i zdobywaniem wiedzy za pośrednictwem osób trzecich. Są one stale dostosowywane i sprawdzane zgodnie z aktualnym stanem techniki. Aby zachować poufność i integralność informacji udostępnianych na naszej stronie internetowej, informacje te są przekazywane za pośrednictwem technologii „https" oraz Transport Layer Security (TLS).I. Prawa do ochrony danych

1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy, że posiadacie Pań-stwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych - po uzyskaniu zgłoszenia - przekazujemy informacje o prze-twarzaniu Państwa danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania. Mogą Państwo również uzyskać kopie przetwarzanych swoich danych. Macie Państwo prawo do sprostowania danych - na Państwa żądanie usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne. Macie Państwo prawo do bycia zapomnianym, to znaczy każda osoba, której dane przetwarzamy może zażądać niezwłocznego ich usunięcia oraz w każdej chwili może cofnąć swoją zgodę na przetwarzania przez nas swoich danych. Jeżeli Państwo uznacie, że przetwarzanie przez nas swoich danych osobowych narusza RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.


J. Informacja o możliwości wniesienia sprzeciwu

Macie Państwo prawo, w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, które odbywa się m. in. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) , zgodnie z art. 21 RODO. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane osobowe, chyba że będziemy w stanie udowodnić istotne powody przetwarzania danych osobowych godne ochrony, które przeważają nad Państwa interesami, prawami i wolnościami, lub jeżeli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu, po prostu wyślij e-mail na adres:
info@seifert-polska.pl


K. Aplikacja dla kierowców


1. Zbieranie danych osobowych
W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkowników stosujemy się do wymogów rozporządzenia (UE) 2016/679 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, RODO). W naszej aplikacji dla kierowców zbieramy następujące dane osobowe:

Podczas pobierania aplikacji
Podczas pobierania aplikacji pewne wymagane informacje są przekazywane do wybranego przez użytkownika sklepu z aplikacjami (np. Google Play lub Apple App Store), w szczególności przetwarzane mogą być: nazwa użytkownika, adres e-mail, numer konta klienta, czas pobrania, informacje o płatności oraz indywidualny numer identyfikacyjny urządzenia. Przetwarzanie tych danych jest realizowane wyłącznie przez dany sklep z aplikacjami i pozostaje poza naszą kontrolą.

Podczas rejestracji aplikacji dla kierowców
Do zarejestrowania konta wymagane jest podanie następujących informacji:
• Numer telefonu komórkowego
• Nazwa wyświetlana (dowolna wybrana)
Wpisy obowiązkowe są wykorzystywane do uwierzytelniania użytkownika podczas logowania oraz do reagowania na prośby o zresetowanie hasła. Przetwarzamy i wykorzystujemy dane podane przez użytkownika w ramach procesu rejestracji lub logowania w celu weryfikacji uprawnień użytkownika do zarządzania kontem użytkownika, egzekwowania warunków korzystania z aplikacji oraz wszelkich powiązanych praw i obowiązków, a także kontaktowania się z użytkownikiem w celu przesyłania mu powiadomień technicznych lub prawnych, aktualizacji, powiadomień dotyczących bezpieczeństwa lub innych wiadomości związanych na przykład z zarządzaniem kontem użytkownika.
Przetwarzanie danych jest uzasadnione tym, że jest ono niezbędne do wykonania umowy między użytkownikiem jako osobą, której dane dotyczą, a nami zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, mianowicie w celu umożliwienia korzystania z aplikacji.

Podczas korzystania z aplikacji dla kierowców
Jest to konieczne, aby aplikacja dla kierowców mogła pobierać bieżące dane (np. ostrzeżenia) lub przekazywać określone dane przechowywane na urządzeniu końcowym do systemu serwerowego. Dane dostępowe obejmują następujące dane:
• Identyfikacja urządzenia (np. „Apple iPhone 7")
• System operacyjny i jego wersja
• Wersja aplikacji i numer kompilacji
Przetwarzanie danych jest uzasadnione tym, że mamy uzasadniony interes w zapewnieniu funkcjonalności i bezbłędnego działania aplikacji oraz w oferowaniu usług zgodnych z potrzebami rynku i interesami, co przeważa nad prawami i interesami użytkownika w zakresie ochrony jego danych osobowych w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

2. Dostęp do funkcji urządzenia końcowego
Aby móc korzystać z wszystkich funkcji naszej aplikacji dla kierowców, aplikacja dla kierowców wymaga dostępu do następujących funkcji urządzenia końcowego:

Lokalizacja
Podczas korzystania z aplikacji gromadzone są następujące dane techniczne (m.in. w celu umożliwienia działania funkcji określania lokalizacji użytkownika aplikacji), które są automatycznie generowane przez mobilne urządzenie końcowe i przekazywane do firmy Seifert: W celu umożliwienia korzystania z aplikacji konieczne jest ciągłe zbieranie danych dotyczących lokalizacji i ruchu danego urządzenia końcowego oraz tymczasowe przechowywanie tych danych w systemach.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Wycofanie zgody jest możliwe, ale jeśli użytkownik wycofa zgodę na dostęp, nie będzie mógł już pracować dla nas jako kierowca, co spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy dotyczącej użytkowania.

Powiadomienia push
Podczas korzystania z aplikacji będziemy również wysyłać użytkownikowi powiadomienia.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Wycofanie zgody jest możliwe, ale jeśli użytkownik wycofa zgodę na dostęp, nie będzie mógł już pracować dla nas jako kierowca, co spowoduje rozwiązanie niniejszej umowy dotyczącej użytkowania.

3. Przekazywanie danych
Nie przekazujemy danych użytkowników stronom trzecim. W zakresie naszej aplikacji dla kierowców współpracujemy natomiast z profesjonalnymi usługodawcami. Podstawą tego stosunku umownego jest, między innymi, zobowiązanie dostawców do podjęcia szczególnych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych oraz do przetwarzania wszystkich danych osobowych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Obecnie nie przetwarzamy danych użytkowników w żadnym kraju poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie będziemy z wyprzedzeniem informować użytkowników o przekazywaniu danych.

Lokalizacja serwera
Dane osobowe użytkowników są przetwarzane przez nas wyłącznie na serwerach w Szwajcarii. Szwajcaria ma „decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony" wydaną przez Komisję Europejską na mocy art. 45 RODO. Świadczy ona, że państwo trzecie (tj. państwo, które nie jest związane RODO) lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Konserwacja/pomoc techniczna
Pomoc techniczna pierwszego poziomu jest świadczona przez nas. W zakresie pomocy technicznej na 2. poziomie konieczne może być przekazanie danych do naszego producenta oprogramowania, firmy Brabender Solutions GmbH z siedzibą w Szwajcarii. Zobowiązaliśmy tego usługodawcę do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych za pomocą umowy o realizację zamówienia zgodnie z art. 28 RODO, dzięki czemu spełniamy wymogi RODO.

4. Bezpieczeństwo danych
Stosujemy aktualne środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu ochrony danych osobowych przed zagrożeniami podczas transmisji danych oraz przed uzyskaniem wiedzy przez strony trzecie. Środki te są stale dostosowywane i poddawane przeglądowi zgodnie z aktualnym stanem technologicznym. Aby zapewnić poufność i integralność danych podawanych przez użytkowników w naszej witrynie internetowej, dane te są przesyłane za pomocą protokołów „https" i Transport Layer Security (TLS).Stand: 13.06.2022Cookie Notice